Welcome to Efficax Real Estate on the Costa Blanca

Properties

Financing


Det finns många faktorer att tänka på när man ansöker om ett bostadslån eller öppnar ett bankkonto i Spanien. De flesta banker har olika villkor och kostnader för sina tjänster, fråga först vad du behöver från din bank innan du tittar på villkoren. Alla fall är individuella, så ta reda på vad du behöver och tillämpa erbjudanden från flera banker. Fråga oss om du har några frågor, om vi inte kan svara kommer vi att sätta dig i kontakt med en representant.

De flesta banker kommer att låna upp till 70% av det lägsta av värderingen eller köpeskillingen. Detta betyder inte 70% av den totala köpkostnaden. Tänk på att skatterna för köpet och för att etablera lånet inte ingår i denna siffra. Räntorna är normalt baserade på antingen Euribor eller Libor + bankernas intresse.

Kostnader och villkor

Fastighetsvärdering måste lämnas för att få ett lån. Den som ansöker om lånet måste betala kostnaden för detta som normalt brukar vara mellan 200-500 euro beroende på priset på fastigheten.

Startavgift för bostadslån 

Bankerna tar ut en avgift för att etablera lånet och de kan variera från bank till bank beroende på vilken tjänst de tillhandahåller och storleken på lånet.

Notarie avgift 

Om en spansk bostad har ett lån säkrat mot den måste det förklaras för notarien. Notaren tar betalt för detta och därför spenderar en spansk bostadlånet notariekostnaden vid tidpunkten för undertecknandet av de offentliga försäljningshandlingarna.

Bostadslån

Lånet måste också registreras hos fastighetsregistret. Avgiften för att registrera ett spansk bostadslån är ungefär samma avgiften som för registrera fastigheten.

Stämpelavgift (AJD)

Detta är en skatt som betalas till regeringen och beräknas som en procentandel av det spanska bostadslånet. Beloppet kan variera från region till region och varierar beroende på beloppet av lånet.

Registreringsavgift

Detta är en avgift som betalas till företaget (gestoria) som ordnar att handlingarna skrivs in korrekt i det lokala fastighetsregistret. Långivare insisterar normalt på att använda sin valda gestoria eftersom de måste vara helt säkra på att både bostaden och bostadslånet har blivit korrekt registrerade. Normalt sätt är inte detta något högt belopp. 

Andra kostnader att vara medvetna om:

Klientkonto:

Att äga en fastighet i Spanien måste du ha ett spanskt registrerat konto. Detta används oftast för att betala vatten, el och skatter. Bankens villkor, kostnader och villkor varierar lite. Om du inte tar ett lån, väljer de flesta kunder en bank i närheten med anställda som talar sitt språk.

Avsluta ett bostadlån eller extrabetalning:

De flesta bankar tar en avgift för dessa tjänster. Var medveten om villkoren innan du väljer en bank för ditt bostadslån. Även om du betalat hela lånet, blir det inte automatiskt borttaget från fastighetsregistret.

Bankcheck och insättningar:

Båda dessa tjänster har en avgift och kan variera kraftigt beroende på banken. Det är väldigt normalt att ditt köp betalas med en check, så att du kan spara mycket pengar när du väljer en bank med lägre kostnader.

Dokument som behövs för att ansöka om bostadlån:

Du måste ge bankerna följande information.

-kopia av ditt pass

-Ditt Spanska NIE-nummer (Detta är inte nödvändigt för den första ansökan.)

-Din skattedeklaration från de senaste 2 åren.

-Dina  tre senaste lönespecifikationer

-Dina kontoutdrag för de senaste 6 månaderna för ALLA dina bankkonton, inklusive pensionskonton, pensionsfonder och investeringskonton.

-Om du äger annan bostad i Spanien, en uppdaterad ¨nota simple¨ för varje bostad

Håll alltid i åtanke att alla banker arbetar från fall till fall och denna information är bara för att hjälpa som vägledning. Kontakta oss gärna för mer information.